Albedo100

Albedo är ett mått på reflektionsförmåga, eller den andel av en strålning som återkastas av en belyst yta eller en kropp. 1,00 albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0,00 albedo betyder att inget ljus reflekteras. Jordens albedo är i genomsnitt 0,3. Snö kan ha ett albedovärde upp till 0.95, därför blir man extra solbränd i snöförhållanden.

vi utrustar löpare